Auto | Karoserija | Limarija | Pragovi

GOLAŠ DYANE (08.1967-10.1984)

DIJANA deo ispod stakla

670.00 RSD

DIJANA kadica vrata prednja D.

560.00 RSD

DIJANA kadica vrata prednja L.

560.00 RSD

DIJANA kadica vrata zadnja D.

560.00 RSD

DIJANA kadica vrata zadnja L.

560.00 RSD

DIJANA oplata vrata prednja D.

520.00 RSD

DIJANA oplata vrata prednja L.

520.00 RSD

DIJANA oplata vrata zadnja D.

520.00 RSD

DIJANA oplata vrata zadnja L.

520.00 RSD

DIJANA pedal patos

1,750.00 RSD

DIJANA pod D.

3,020.00 RSD

DIJANA pod L.

3,020.00 RSD

DIJANA prag 4 vr. D.

1,320.00 RSD

DIJANA prag 4 vr. L.

1,320.00 RSD

DIJANA stub

670.00 RSD

DIJANA zadnja klupa

2,980.00 RSD